Rzeczywistość fantastyczniejsza od fikcji – Bartek Biedrzycki

Zapis prelekcji Bartka Biedrzyckiego wygłoszonej na Bachanaliach Fantastycznych 2018