Jak pisać, żeby napisać i może nawet wydać? – Maja Lidia Kossakowska

Zapis prelekcji Mai Lidii Kossakowskiej wygłoszonej na Bachanaliach Fantastycznych 2018