Pierwsza krew – Kącik złamanych piór

Miałem rację, podejrzewając, że sprowokuję dyskusję na temat dwóch Szkół: Artystów i Rzemieślników. Przewaga formy nad treścią czy też treści nad formą to przecież spór stary jak...